Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 204, 20 sierpień 2005