Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1