/* */

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7750 – Delphi/HellermannTyton) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)