Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 496/13/COL z dnia 11 grudnia 2013 r. dotycząca finansowania sali koncertowej i centrum konferencyjnego Harpa (Islandia)