Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7140 – Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) Tekst mający znaczenie dla EOG