Sprawa C-456/14: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2001/40/WE — Wzajemne uznawanie decyzji o wydaleniu obywateli państw trzecich — Artykuł 3 ust. 1 lit. a) — pojęcie „czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok” — Decyzja o wydaleniu obywatela państwa trzeciego z powodu wyroku skazującego — Sytuacja niewchodząca w zakres zastosowania dyrektywy 2001/40 — Oczywisty brak właściwości]