Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/814, 17. mai 2019, millega antakse Itaaliale luba kohaldada kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades kütteks kasutatava gaasiõli ja veeldatud naftagaasi vähendatud maksumäärasid vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19