Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 184, 13 lipiec 2012