Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 12, 17 styczeń 2009