Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 11, 17 styczeń 2006