Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 309, 11 września 2014 r