Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. upoważniająca Maltę do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8925) (Jedynie teksty w języku angielskim i maltańskim są autentyczne) (2014/844/UE, Euratom)