Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 85, 2005