Rozporządzenie Komisji (UE) nr 937/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarach VIIf i VIIg przez statki pływające pod banderą Irlandii