Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 175, 10 maj 2004