KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W kierunku pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej Wprowadzenie instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności