Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 282, 16 październik 2012