Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 222, 22 wrzesień 2007