Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 123, 2008