Predmet T-244/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica protiv Komisije ( „Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost” )