Věc C-437/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Nizozemsko) — řízení zahájené na návrh X ( „Vnitrostátní zdanění — Článek 110 SFEU — Registrační daň — Podobné domácí výrobky — Neutralita daně ve vztahu k dovezeným ojetým vozidlům a ve vztahu k podobným vozidlům, která se již nacházejí na tuzemském trhu“ )