Sprawa T-761/14: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. – Consolidated Artists przeciwko OHIM – Body Cosmetics International (MANGO)