Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 200, 06 sierpień 2008