Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 137, 21 czerwiec 2007