Pisemne zapytanie E-006928/13 Paweł Robert Kowal (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Sytuacja w Syrii