Pisemne zapytanie E-4316/09 skierował: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Działalność nielegalnych składowisk odpadów zakładanych w miejscach niedozwolonych w Grecji