Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 19. februára 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40009 – Námorní prepravcovia automobilov