TITJUR CT przeciwko EACEA Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 grudnia 2013 r. # CT przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). # Sprawa F-36/13.