KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1775/95 av den 24 juli 1995 om i vilken utsträckning ansökningar om importcertifikat kan accepteras från juli 1995 för vissa ostar inom ramen för föreskrifterna i tidsbegränsade avtal med Bulgarien och Rumänien