KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1775/95 af 24. juli 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i juli 1995 for visse oste kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i interimsaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien