Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do celów wyboru eksperta w następstwie rezygnacji jednego z członków grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych