Pisemne zapytanie E-5663/10 Lara Comi (PPE) do Komisji. Wpływ islandzkich pyłów wulkanicznych na rolnictwo europejskie