Buyl i in. przeciwko Komisji TITJUR Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 lutego 1982 r. # Roger Buyl i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy. # Sprawa 817/79.