Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 250, 22 sierpnia 2014