Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 12, 15 stycznia 2015