Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 984/2014 z dnia 18 września 2014 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 19 września 2014 r.