Opinia rzecznika generalnego przedstawione w dniu 28 lutego 1989 r.