Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 197, 24 sierpień 2007