Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 307, 25 listopad 2005