TITJUR Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 marca 2014 r. # Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) i inni przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre - Włochy. # Rolnictwo - Rozporządzenie (WE) nr 341/2007 - Artykuł 6 ust. 4 - Kontyngenty taryfowe - Czosnek pochodzący z Chin - Pozwolenia na przywóz - Nieprzenaszalność praw wynikających z niektórych pozwoleń na przywóz - Obejście -Nadużycie prawa. # Sprawa C-155/13. SICES i in.