Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 185, 08 sierpień 2007