Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 232, 30 sierpień 2008