Sprawa T-323/14: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2014 r. – Bankia przeciwko OHIM – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)