Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6938 – MAHLE/Behr KG) Tekst mający znaczenie dla EOG