Pisemne zapytanie E-014093/13 Tomasz Piotr Poręba (ECR) do Komisji. Podział funduszy europejskich na supregiony