Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 256, 03 sierpień 2004