Udtalelse - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje