Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 124, 20 ta' Mejju 2010