Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 124, 2010