Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w następstwie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Wspólnoty